Sluit je aan

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. Enkele voordelen van het netwerk zijn:

  • Toegang tot kennisnetwerk
  • Mogelijkheid tot inzet van studenten bij projecten
  • Toegang tot netwerk van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
  • Deelname aan workshops, masterclasses en andere inhoudelijke events
Schrijf je in

Ik heb een vraag

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar.

Wat is Het Nieuwe Normaal?

Tools
,
Watis HNN

Het Nieuwe Normaal (HNN) is de nieuwe, gedragen standaard voor circulair bouwen met haalbare én ambitieuze prestaties voor gebouwen, infra en gebied. HNN is een raamwerk gericht op de materialentransitie: het maakt circulair bouwen eenduidig en concreet. Ook is rekening gehouden met de duurzame context van een circulair project, zoals energie, water en stikstof. Daarnaast worden versnellers in beeld gebracht. En omdat circulair bouwen over een nieuwe manier van werken gaat, worden ervaringen gedeeld over samenwerking in teams en binnen de organisatie. Zo wordt de relatie gelegd met sociale thema’s als re-integratie en participatie.

Het HNN is nieuwe gedragen norm met haalbare en ambitieuze prestaties op circulair bouwen.

Het HNN-raamwerk beslaat drie thema’s die zijn uitgewerkt naar indicatoren waarmee de circulariteit van een project kan worden vastgesteld.

Milieu-impact - Het eerste thema gaat in op de totale milieu-impact, de CO2-uitstoot en de CO2-opslag van materialen.

Materiaalgebruik - Dit thema kijkt naar de herkomst van materialen, het aandeel gezonde materialen en de omgang met restmaterialen tijdens de bouw.

Waardebehoud - Het derde thema gaat in op het adaptief vermogen, de losmaakbaarheid en de hergebruikpotentie.

Het raamwerk van HNN is opgesteld in samenwerking tussen Cirkelstad, Alba Concepts, Copper8, Metabolic, Witteveen+Bos en de TU Delft. ​​