Sluit je aan

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. Enkele voordelen van het netwerk zijn:

 • Toegang tot kennisnetwerk
 • Mogelijkheid tot inzet van studenten bij projecten
 • Toegang tot netwerk van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
 • Deelname aan workshops, masterclasses en andere inhoudelijke events
Schrijf je in

Ik heb een vraag

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar.

Een nieuwe naam met historische roots

over ons

Ooit was Nijmegen de belangrijkste Nederlandse stad in het Romeinse rijk. De naam VIA-T is geïnspireerd op dit verleden en verwijst naar de oudste weg van Nijmegen. Hier komen heden en verleden samen en wordt de weg ingeslagen naar een toekomstbestendige leefomgeving.

About 1
Contact ons

VIA-T is dé transitieversneller naar duurzaam en biobased bouwen. Neem contact op.

Waarom VIA-T?

Klimaatverandering

Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen moet onze CO2-uitstoot snel en drastisch omlaag. Uitgaande van het beschikbare CO2-budget voor de bouwsector resten er slechts enkele jaren om een duurzame manier van bouwen met een minimale footprint te implementeren.

Woningtekort

Om het woningtekort in Nederland op te lossen moeten tot en met 2030 900.000 woningen worden gerealiseerd. In de regio Arnhem-Nijmegen gaat het om 33.000 woningen. Dit vraagt om innovatieve oplossingen die snel bouwen mogelijk maken zonder in te boeten op de duurzame ambities.

Grondstoffencrisis

De fabricage van nieuw staal en beton levert een zware milieu-impact door de wijze waarop de grondstoffen worden gedolven en de energie die nodig is om het materiaal te fabriceren. Biobased en circulair bouwen is hiervoor hét duurzame alternatief met hernieuwbaar en hergebruik als sleutelwoorden.

Arbeidskrapte

De bouwsector kampt over de hele linie met grote tekorten aan goed opgeleid personeel. Nieuwe technieken en manieren van bouwen vragen daarnaast om bijscholing van het bestaande personeel. Dit vraagt om een actieve samenwerking tussen de opleidingen, overheden en marktpartijen.

Waar wij bij helpen

Expertise

Het ontsluiten van kennis op het gebied van biobased en circulair bouwen.

Innovatie

Het stimuleren en aanjagen van duurzame innovatie in de bouw.

Kennisontwikkeling

Het ontwikkelen van kennis op het gebied van duurzaam bouwen en integraal ontwikkelen.

Opleidingen

Het bieden van een overzicht van relevante opleidingen voor professionals en studenten.

Leerwerkplekken

Het koppelen van onderwijs en bedrijfsleven voor leerwerkplekken in de bouw.

Learning community

Het bieden van een inspirerende omgeving waarbinnen relevante kennis wordt opgedaan en verbindingen worden gelegd tussen marktpartijen, overheden en onderwijs.

Via-t

Onze pijlers

VIA-T is de weg naar de toekomst, gefundeerd op vier pijlers.

Innovatie

Kennis, innovatie en technologische ontwikkelingen zijn de aanjagers op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en energietransitie. VIA-T geeft innovatieve ontwikkelingen een podium en brengt de verschillende partners uit het innovatienetwerk met elkaar in contact.

Innovatie

Kennis, innovatie en technologische ontwikkelingen zijn de aanjagers op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en energietransitie. VIA-T geeft innovatieve ontwikkelingen een podium en brengt de verschillende partners uit het innovatienetwerk met elkaar in contact. Zo kunnen ze met elkaar onderzoek doen naar nieuwe, innovatieve oplossingen en ontstaat een vliegwiel dat nodig is om een circulaire, duurzame toekomst snel dichterbij te brengen

Project NDW21 in Nijmegen

Hoe doen we dat?

 • Innovaties op het gebied van bouwmethoden, materialen en installaties worden ontsloten via de kennisbank.
 • VIA-T organiseert activiteiten zoals masterclasses en workshops die gericht zijn op het aanjagen van innovatie.
 • Op termijn richt VIA-T een expo in als ontmoetingsplaats voor het delen van kennis en ervaring. 

Onderwijs

De transitie naar duurzaam bouwen start met goed opgeleide mensen. VIA-T staat voor Sterk Techniekonderwijs en stimuleert vmbo-leerlingen over te stappen naar het ROC in een technische richting.

Onderwijs

De transitie naar duurzaam bouwen start met goed opgeleide mensen. VIA-T staat voor Sterk Techniekonderwijs en stimuleert vmbo-leerlingen over te stappen naar het ROC in een technische richting. Leerlingen en studenten werken samen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het LeerLab biedt trainingen en advies op het gebied van innovatieve technologie, techniek en (af)bouw. 

Hoe doen we dat?

 • Het in richten van een LeerLab voor Sterk Techniekonderwijs. 
 • VIA-T maakt een actueel overzicht van beschikbare techniekopleidingen.

Leren-werken

Duurzame inzetbaarheid, mensen vasthouden in het bedrijf en laten doorontwikkelen is een belangrijke programmalijn binnen VIA-T. Daarom wordt een leer-werkplek opgezet voor na- om- en bijscholingstrajecten op maat.

Leren-werken

Duurzame inzetbaarheid, mensen vasthouden in het bedrijf en laten doorontwikkelen is een belangrijke programmalijn binnen VIA-T. Daarom wordt een leer-werkplek opgezet voor na- om- en bijscholingstrajecten op maat. De leer-werkplek is voor mensen die zich verder willen ontwikkelen in hun vak of zich willen laten omscholen.

Hoe doen we dat? 

 • Het inrichten van een leer-werkplek voor na-, om- en bijscholingstrajecten. 
 • VIA-T maakt een actueel overzicht van relevante opleidingen.


Praktijk

Architecten, ontwikkelaars, bouwers, installateurs; alle partners in de bouwketen zijn welkom binnen het netwerk van VIA-T. Zij werken iedere dag met vernieuwende technologieën, technieken en materialen en dragen zo bij aan de duurzame transitie binnen de leefomgeving.

Praktijk

Architecten, ontwikkelaars, bouwers, installateurs; alle partners in de bouwketen zijn welkom binnen het netwerk van VIA-T. Zij werken iedere dag met vernieuwende technologieën, technieken en materialen en dragen zo bij aan de duurzame transitie binnen de leefomgeving.

Hoe doen we dat?

 • VIA-T verzamelt best cases, projecten die succesvol zijn uitgevoerd en die laten zien dat biobased en circulair bouwen helpt de wereld een stuk beter te maken.

Leden & partners

samenwerken

Bedrijven, corporaties, onderwijs- en kennisinstellingen kunnen lid worden van de Coöperatie VIA-T en maken hierdoor deel uit van het netwerk. Overheden, maar ook andere intermediaire organisaties kunnen partner worden van VIA-T en dragen bij met inhoud, financiering, faciliteiten of netwerk.

Ruim 50 deelnemende partijen hebben zich inmiddels aangesloten bij VIA-T, waaronder: 

Burchtheer Zorgvastgoed, BVG, Cuppens + zn, De Bruijn en Schoonderwoerd BV, De Duurzame Adviseurs / Censo, Dulimex, Eisma / Installatie.nl, Gemeente Arnhem, Gemeente Nijmegen, Metselbedrijf Gerla BV, Gommers, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, HAN University of Applied Sciences, Huisman Etech Experts, Kersten Techniek, KlaassenGroep, KlokGroep, Knauf Group, Kuypers Vastgoed, MTV binnenmontage BV, Netterden Groep, Pellikaan Bouw, Profrema, Pro College, Provincie Gelderland, Radboud Universiteit, Reinbouw BV, Dakdekkersbedrijf Rikken, ROC Nijmegen, Slimme Jongens, Takkenkamp, The Economic Board, TNO Vector, Aannemingsbedrijf van Schaik, VDR Bouwgroep, Ventimon, Van Vonderen Groep, @voCampus, Welling Bouw en WIL Groep

Deze lijst is in ontwikkeling. Wilt u ook deel uitmaken van ons kennisnetwerk? Wordt dan lid van de coöperatie of partner en werk samen met ons aan een toekomstbestendige leefomgeving. Ons netwerk bestaat uit kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, bouw- en installatiebedrijven, toeleveranciers, ontwikkelaars en ontwerpers.