Sluit je aan

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. Enkele voordelen van het netwerk zijn:

  • Toegang tot kennisnetwerk
  • Mogelijkheid tot inzet van studenten bij projecten
  • Toegang tot netwerk van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
  • Deelname aan workshops, masterclasses en andere inhoudelijke events
Schrijf je in

Ik heb een vraag

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar.

Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley

Beleid
,
230405 Deelgebieden ANF 1536x1086

In de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley moeten tot 2040 zo’n 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd: 60.000 in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en 40.000 in de Regio Foodvalley. Een belangrijke vraag is wáár die nieuwe woningen moeten worden gebouwd. En ook: wat is nodig om die woningen te kúnnen bouwen? Dat vraagt om keuzes en de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley maakt deze keuzes.

Nieuwe woningen worden daarom vooral ín of bij dorpen en steden of bij OV-knooppunten gebouwd.

De strategie beschrijft de kenmerken van de beide regio’s en welke vier bouwstenen belangrijk zijn: landschap (de leefomgeving), bereikbaarheid (de mobiliteit), werkgelegenheid (de economie) en wonen. Ook worden de ontwerpprincipes beschreven. Een belangrijk ontwerpprincipe is bijvoorbeeld dat er niet in weilanden en landschappelijk groen wordt gebouwd. Nieuwe woningen worden daarom vooral ín of bij dorpen en steden of bij OV-knooppunten gebouwd.

Een ander onderdeel van de visie is de onderzoeksagenda voor de zeven deelgebieden. Wat zijn in deze gebieden de opgaven op het gebied van leefomgeving, mobiliteit, economie en woningbouw? Wat moet er gebeuren om in een gebied meer woningen te kunnen bouwen?