Sluit je aan

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. Enkele voordelen van het netwerk zijn:

  • Toegang tot kennisnetwerk
  • Mogelijkheid tot inzet van studenten bij projecten
  • Toegang tot netwerk van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
  • Deelname aan workshops, masterclasses en andere inhoudelijke events
Schrijf je in

Ik heb een vraag

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar.

Onderzoek Carbon-based design

Onderzoek
,
Pexels pixabay 355802

Dit onderzoek gaat over de rol die materiaalgebonden emissies in de bouw spelen en is in 2022 gedaan in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vragen daarbij zijn:

  • Welke onderdelen van een gebouw dragen het meeste bij aan emissies?
  • Hoe kunnen we deze verminderen?
  • Wat zou er gebeuren als we onze ontwerpbeslissingen zouden nemen op basis van de CO2-uitstoot die ze veroorzaken?

Het onderzoek geeft 24 principes die een ontwerper houvast bieden in het proces om daarmee vroegtijdig beslissingen te nemen om de CO2-balans van een gebouw te verbeteren. Ook wordt een aantal beleidsaanbevelingen gedaan, die zijn ontstaan uit de tegenstrijdigheden tussen enerzijds de huidige praktijk, het beleid en de regelgeving en anderzijds wat de juiste randvoorwaarden zouden zijn om naar een ‘Paris-proof’ bouwsector toe te werken.