Sluit je aan

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. Enkele voordelen van het netwerk zijn:

  • Toegang tot kennisnetwerk
  • Mogelijkheid tot inzet van studenten bij projecten
  • Toegang tot netwerk van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
  • Deelname aan workshops, masterclasses en andere inhoudelijke events
Schrijf je in

Ik heb een vraag

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar.

NDW21 Nijmegen

Projecten
,
DJI 0057

NDW21 (Nieuwe Dukenburgseweg 21) is een nieuwe stadsbuurt in Nijmegen. Het bijzondere aan het project is dat er verplaatsbare woningen worden gebouwd. Omdat de woningnood voor kleine huishoudens erg groot is in Nijmegen, grijpt de gemeente alle kansen aan om zo snel mogelijk extra woningen te bouwen voor deze doelgroep. Op het gebied rust nu nog de bestemming ‘bedrijventerrein’ maar dankzij een vergunning voor afwijkend gebruik is de bouw van verplaatsbare woningen toch mogelijk. De woningen staan 15 jaar op de locatie aan de Nieuwe Dukenburgseweg. Daarna wordt een nieuwe bestemming gezocht. NDW21 is een gezamenlijk project van de Gemeente Nijmegen en de woningcorporaties Portaal, Talis, SSH& en Woonwaarts. Voor het project was bestuurlijke betrokkenheid erg belangrijk en ook de gemeenteraad was zich bewust van de noodzaak en heeft het plan ondersteund.

De woningen zijn vanuit een circulair concept ontworpen en als units in de fabriek gebouwd.

Winkelsteeg - NDW21 is het eerste project binnen de gebiedsontwikkeling van Winkelsteeg. De gemeente Nijmegen wil de komende twintig jaar 10.000 woningen bouwen binnen de stadsgrenzen en Winkelsteeg speelt met 6.000 te bouwen woningen een belangrijke rol in deze wens. De focus van NDW21 ligt op kleinere huishoudens, zoals studenten, statushouders en spoedzoekers. Er komen ook enkele kleine buurtvoorzieningen, werkruimten en ateliers. De woningen staan ruim in het openbaar groen, dat dusdanig wordt ingericht dat deze uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Auto’s worden geparkeerd aan de randen van het gebied. Ook komt er op het terrein ruimte voor een aantal tiny houses in particulier opdrachtgeverschap.

DJI 0079

Circulair bouwen - De woningen zijn vanuit een circulair concept ontworpen en als units in de fabriek gebouwd. Fabrieksmatige productie belast het milieu minder dan productie ter plekke. Grondstoffen worden in een fabriek efficiënter gebruikt en er zijn geen vertragingen vanwege weersomstandigheden. Op de bouwplaats zelf zijn maar weinig machines nodig, waardoor de CO2-uitstoot tijdens de bouw heel beperkt is. Na gebruik als wooneenheid worden de units ontmanteld en voor meer dan 90% hergebruikt. Er kan ook andere flexibele huisvesting van worden gemaakt. Ondanks de tijdelijkheid voldoen de woningen aan de eisen van het Bouwbesluit voor permanente bouw. De woningen zijn daardoor even energiezuinig als permanente woningen.

Al het bestaande materiaal in het openbaar gebied is hergebruikt. Een deel van de stelconplaten bijvoorbeeld is terras geworden bij de appartementen. De tijdelijke geluidswal is gebouwd van betonnen legostenen. Wanneer in de toekomst de voorziening niet meer nodig is kunnen de stenen gewoon worden hergebruikt. Tien units, die eerder als zorgvoorziening dienden, worden getransformeerd tot een buurthuis dat wordt geëxploiteerd door een maatschappelijk ondernemer. Ook worden vijf gebruikte zeecontainers getransformeerd tot atelier- en werkruimten.

De units worden na 15 jaar ontmanteld en voor meer dan 90% hergebruikt.

Ondanks het commitment van alle partijen was het op sommige momenten tijdens de realisatie spannend. Het concept van de verplaatsbare woningen is voor iedereen nieuw en anders. Het is niet bekend wat de marktwaarde van de woningen over 15 jaar is en dat geeft onzekerheid. De gemeente heeft met de woningcorporaties wel afspraken gemaakt voor de tweede exploitatietermijn. Zij gaan gezamenlijk op zoek naar een nieuwe locatie wanneer dat nodig is. Mocht die locatie niet gevonden worden, dan kunnen de woningen 25 jaar op de huidige locatie blijven staan. Ondanks de onzekerheden, zagen de corporaties het project als een kans om iets innovatiefs te creëren en versneld een nieuwe buurt te ontwikkelen.

DJI 0055