Sluit je aan

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. Enkele voordelen van het netwerk zijn:

  • Toegang tot kennisnetwerk
  • Mogelijkheid tot inzet van studenten bij projecten
  • Toegang tot netwerk van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
  • Deelname aan workshops, masterclasses en andere inhoudelijke events
Schrijf je in

Ik heb een vraag

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar.

Nationale Woon- en Bouwagenda

Beleid
,
Nwba cover

In de Nationale Woon- en Bouwagenda gaf het kabinet in 2022 aan regie te willen nemen binnen de volkshuisvesting. De enorme schaarste aan woningen is hiervoor de belangrijkste reden. In de agenda worden de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen en de programmatische aanpak voor de komende jaren geschetst. Doel van de agenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. Dat gebeurt aan de hand van zes programma’s:

  1. Woningbouw
  2. Een thuis voor iedereen (aandachtgroepen)
  3. Betaalbaar wonen
  4. Leefbaarheid en veiligheid
  5. Verduurzaming gebouwde omgeving
  6. Wonen en ouderen

Het programma Woningbouw is het eerste van zes programma’s onder de Nationale Woon- en Bouwagenda. Hierin wordt de aanpak beschreven om de woningbouw te versnellen met als doel de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030, waarvan tweederde betaalbaar.