Sluit je aan

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. Enkele voordelen van het netwerk zijn:

  • Toegang tot kennisnetwerk
  • Mogelijkheid tot inzet van studenten bij projecten
  • Toegang tot netwerk van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
  • Deelname aan workshops, masterclasses en andere inhoudelijke events
Schrijf je in

Ik heb een vraag

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar.

Nationale Milieudatabase

Tools
,
436d546e nmd header 2

De Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) speelt een belangrijke rol in Nederland als het gaat om het verstrekken van betrouwbare en transparante informatie over de milieueffecten van bouwmaterialen en bouwproducten. De NMD fungeert als een centrale verzamelplaats van LCA-gegevens voor de Nederlandse bouwsector. Het doel is om bouwprofessionals, zoals architecten, ontwikkelaars, aannemers en opdrachtgevers, te voorzien van betrouwbare informatie om duurzame keuzes te maken bij het ontwerpen, bouwen en renoveren van gebouwen.

De database van de NMD bevat informatie over de milieuprestaties van meer dan 5.000 bouwmaterialen en producten. Dit omvat een breed scala aan materialen, zoals beton, staal, hout, isolatiematerialen, gevelbekleding en dakbedekking. Voor elk materiaal worden de milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus, zoals energiegebruik, broeikasgasemissies en grondstofgebruik, in kaart gebracht.

De NMD stelt haar database beschikbaar via een online platform, waardoor bouwprofessionals eenvoudig toegang hebben tot de milieuprestaties van materialen en producten. Dit stelt hen in staat om duurzaamheidsaspecten mee te nemen in het ontwerpproces en weloverwogen keuzes te maken die bijdragen aan een lagere milieubelasting.

De informatie van de NMD wordt ook gebruikt bij duurzaamheidscertificeringssystemen, zoals BREEAM-NL en GPR Gebouw. Deze systemen maken gebruik van de milieudata uit de NMD om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te beoordelen en te certificeren.