Sluit je aan

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. Enkele voordelen van het netwerk zijn:

  • Toegang tot kennisnetwerk
  • Mogelijkheid tot inzet van studenten bij projecten
  • Toegang tot netwerk van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
  • Deelname aan workshops, masterclasses en andere inhoudelijke events
Schrijf je in

Ik heb een vraag

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar.

Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Beleid
,
Schermafbeelding 2023 11 23 om 12 27 50

Eind 2023 heeft het kabinet De Nationale Aanpak Biobased Bouwen gepresenteerd. Deze aanpak heeft als doel een markt voor biobased bouwen te ontwikkelen. Dit gebeurt via het bevorderen van de teelt van biogrondstoffen, de opschaling van de verwerkingscapaciteit en een veel bredere toepassing van biogrondstoffen in bouwmaterialen. De aanpak beschrijft welke acties de komende jaren worden ingezet om de markt voor biobased bouwmaterialen, versneld op te schalen. Daarmee ondersteunt het de verdere verduurzaming van de landbouw, industrie en gebouwde omgeving, en draagt het bij aan een meer circulaire bouweconomie, natuurontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Het streven is om in 2030 tenminste 25 producerende ketens van boeren, verwerkers en bouwers te hebben en om de teelt van vezelgewassen voor bouwmaterialen te laten toenemen van ca. 2.000 hectare naar 50.000 hectare. De verwerkingscapaciteit is nu nog beperkt en moet groeien naar minimaal 400.000 ton vezels per jaar. De ambitie is dat 30% van de materialen bij de renovatie/nieuwbouw van gebouwen in 2030 biobased is en dat biobased materialen steeds meer worden toegepast bij infrastructurele bouwwerken.