Sluit je aan

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. Enkele voordelen van het netwerk zijn:

  • Toegang tot kennisnetwerk
  • Mogelijkheid tot inzet van studenten bij projecten
  • Toegang tot netwerk van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
  • Deelname aan workshops, masterclasses en andere inhoudelijke events
Schrijf je in

Ik heb een vraag

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar.

Building Balance: bouwmaterialen van eigen bodem

Building Balance website header vierkant v2

Het programma Building Balance initieert, stimuleert en ondersteunt zelfstandige regionale en landelijke ketens van “land tot pand”. Het programma verbindt ketenprojecten, bundelt kennis en creëert op alle niveaus de condities waarmee ketens kunnen worden opgeschaald.

Building Balance is een landelijk transitieprogramma met als doel het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld op te schalen. Het levert daarmee een actieve bijdrage aan de landbouw- en grondstoffentransitie en richt zich voornamelijk op het toepassen van teelten en reststromen van Nederlandse bodem voor de productie van biobased bouwproducten. Deze producten hebben de potentie om op grote schaal bij te dragen aan de klimaatdoelen, circulaire doelen en de doelstellingen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.