Sluit je aan

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. Enkele voordelen van het netwerk zijn:

  • Toegang tot kennisnetwerk
  • Mogelijkheid tot inzet van studenten bij projecten
  • Toegang tot netwerk van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
  • Deelname aan workshops, masterclasses en andere inhoudelijke events
Schrijf je in

Ik heb een vraag

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar.

Boeren voor Biobased Bouwen

Innovaties
,
Boeren voor biobased bouwen 1 Xm Dh P4

Het project Boeren voor Biobased Bouwen werkt in de Regio Stedendriehoek aan het opzetten van een ketensamenwerking voor biobased bouwmaterialen. Hierbij gaat het om het verbouwen van teeltgewassen, het verwerken van deze gewassen tot biobased bouwmaterialen en de toepassing van deze producten in de regio.

Ambitie Door de keten van boer naar bouw te sluiten kunnen landbouwgebieden, met grote maatschappelijke opgaven, worden ingezet voor de productie van vezelgewassen, zoals hennep, vlas en miscanthus, waarmee op een duurzame wijze bouwproducten kunnen worden gemaakt. Daarmee wordt niet alleen de uitstoot van stikstof gereduceerd; deze vezelgewassen slaan ook vrijwel permanent koolstof op. Daarnaast draagt de transitie naar het verbouwen van vezelgewassen significant bij aan de water- en bodemkwaliteit, door de reductie van de uitspoeling van nitraat en gewasbestrijdingsmiddelen. Vezelgewassen zijn dus niet alleen een rendabel perspectief voor boeren en bouwers, maar ook uitermate interessant voor natuur- en waterbeheerders.

Extensieve vezelteelten passen ook goed in de doelstellingen voor klimaat, natuur en waterkwaliteit.

Waarom Het landbouwgebied IJsselvallei heeft een grote maatschappelijke opgave. Vezelgewassen kunnen worden ingezet als alternatief verdienmodel wanneer veehouderij activiteiten worden gestaakt of als aanvullend verdienmodel voor boeren die willen afschalen met vee. Door gebruik van de hieruit vervaardigde biobased bouwmaterialen, worden gebouwen een vrijwel permanente opslag van CO2. Extensieve vezelteelten passen ook goed in de doelstellingen voor klimaat, natuur en waterkwaliteit.