Sluit je aan

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. Enkele voordelen van het netwerk zijn:

  • Toegang tot kennisnetwerk
  • Mogelijkheid tot inzet van studenten bij projecten
  • Toegang tot netwerk van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
  • Deelname aan workshops, masterclasses en andere inhoudelijke events
Schrijf je in

Ik heb een vraag

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar.

62bafe3a93f136416ffcbaf4 biobased construction floriade
The Natural Pavilion op de Floriade in Almere door Circlewood en DP6.

Met circulair bouwen worden materialen zo lang mogelijk in de bouwketen gehouden. Daarmee worden het verlies van schaarse grondstoffen en de uitstoot van CO2 tot een minimum beperkt. Een methode om deze doelstelling te realiseren is het werken met componenten. Vergelijk deze componenten met legostenen, die keer op keer opnieuw worden gebruikt. Het ontwerpen en fabriceren met componenten noemen we conceptueel bouwen. Door slim gebruik van componenten in een eerste levenscyclus, kunnen deze na demontage zonder verlies worden hergebruikt in een volgende levensfase. Hiervoor worden de componenten digitaal geoormerkt en geregistreerd in een database, zoals het Madaster. Daarmee zijn de materialen en componenten altijd traceerbaar voor hergebruik. Deze methode bespaart niet alleen materialen, maar ook productietijd en kosten. Bovendien kan het gebouw binnen korte tijd op de bouwplaats worden gemonteerd en worden onveilige werkomstandigheden geminimaliseerd.