Sluit je aan

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. Enkele voordelen van het netwerk zijn:

  • Toegang tot kennisnetwerk
  • Mogelijkheid tot inzet van studenten bij projecten
  • Toegang tot netwerk van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
  • Deelname aan workshops, masterclasses en andere inhoudelijke events
Schrijf je in

Ik heb een vraag

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar.

Woningbouw GMR ligt voor op schema

Projecten
,
1600

In 2023 zijn ruim 4.400 woningen gerealiseerd in de Groene Metropoolregio. Dit is het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar. In de Woondeal is afgesproken om minimaal 33.000 woningen toe te voegen van 2022 tot en met 2030. Hiervoor moeten gemiddeld 3.700 woningen per jaar te worden gerealiseerd. Met 4.400 woningen ligt de woningbouw voor op dit schema.

De meeste woningen (1.900) zijn in Nijmegen gerealiseerd. Dit was ook zichtbaar via de vele bouwkranen in Waalsprong en Waalfront. In Arnhem zijn er ongeveer 900 woningen bijgekomen, maar ook in Mook en Middelaar en Berg en Dal zijn met in totaal ruim 300 woningen relatief veel woningen toegevoegd. Van de 4.400 woningen zijn liefst 1.000 woningen in de bestaande bouw toegevoegd. Het gaat dan om woningsplitsing of transformatie van een gebouw.

Ondanks de vele nieuwe woningen blijft het tekort aan woningen groot en zijn er grote uitdagingen bij woningbouw. Daarom werken we met gemeenten, provincie, Rijk en diverse partners hard aan het terugdringen van financiële tekorten, voldoende personele capaciteit, investeringen in infrastructuur en gebiedsontwikkelingen en voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet.